אחרי כמה זמן של עבודה מגיע לי ימי מחלה?

סעיף 4 (א) לחוק דמי מחלה קובע: עובד זכאי לצבור 1.5 ימי מחלה בעבור כל חודש עבודה מלא, ולא יותר מ- 90 ימי מחלה

האם ניתן לשנות פסק דין בעניין מזונות?

כן, עפ"י ההלכה הפסוקה, התובע הדורש לשנות את הסכום צריך להוכיח "שינוי נסיבות מהותי".

אני מלצרית, הודיעו לי שהחל מהחודש מורידים לי חצי שעה בשביל הפסקה זה חוקי?

ככלל מעסיק לא צריך לשלם על הפסקות (כמובן שיש חריגים לכלל), אם כי יש לראות את חוזה העסקה שעליו חתמת, להתייחס לשעות העבודה המוסכמות וכן להשלכות החלטת המעסיק בתלוש השכר. יש כמובן לברר כיצד מתבצעות ההפסקות.

מה ההבדל בין בקשה לצו ירושה לבין בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו ירושה:
היא בקשה המוגשת לרשם הירושה, במצב שבו לא הותיר המוריש צוואה.

בקשה לצו קיום צוואה:
היא בקשה המוגשת לרשם הירושה, במצב בו הותיר המוריש צוואה ואילו היורשים או מי מהם מבקש לקיימה.

מהי שכירות?

שכירות היא למעשה זכות שהוקנתה בתמורה (לדוגמה: דמי שכירות) להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות.

מהי לשון הרע?

סעיף 1 בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 קובע:
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

"אדם" – יחיד או תאגיד;
"מוגבלות" – לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

האם יש חוק לגבי קנס לעובד? האם מעסיק יכול להוריד לי מהמשכורת כי עשיתי טעות?

אם המעסיק רוצה לקזז/לתת קנס מתלוש השכר עליו להוכיח כי הוא עושה זאת מכוח הסכם קיבוצי או חיקוק.

כיצד אדע האם כדאי לתבוע בגין לשון הרע?

קיימים מס' שלבים, אותם יש לברר ורק אז לקבוע האם כדאי או לא כדאי לתבוע, שכן מול הזכות לשם טוב עומדת הזכות לחופש הביטוי. לכן, חשוב לדוגמה, לבדוק האם חלות ההגנות השונות המופיעות בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

כיצד אדע האם חוזה שנתבקשתי לחתום עליו הוא חוזה טוב?

טיפים לפני חתימה על חוזה:
1. לא לחתום "כאן ועכשיו".
2. לברר/להבין על מה אני חותם (לא לדלג על סעיף בתחושת "יהיה בסדר").
3. מה שמבטיחים לכם ואינו כתוב, שווה ערך ללא קיים.
4. לקחת את החוזה הביתה.
5. לוודא שאתם מיוצגים באמצעות עו"ד.

מה ניתן לעשות כאשר יורש מעוניין לקבל חלק מירושה (שרשומה על שמו ועל שם מס' אנשים נוספים) אשר מגיעה לו עפ"י הדין ושאר מקבלי הירושה אינם מעוניינים בחלוקה עכשווית?

באפשרות היורש המעוניין לפנות לבית המשפט להגיש בקשה לפירוק שיתוף.

ככלל לפני פניה לביה"מ, פונים לשמאי להערכת גוף הנכס לביצוע חלוקה שיוויונית והוגנת.

האם זה נכון שבפריפריה נקבעים סכומי מזונות נמוכים ביחס למזונות הנקבעים במרכז הארץ?

כן, הפער נע בין 10-15% ונובע מההיגיון כי הוצאות המחייה בפריפריה הן זולות בהתאמה.